Φόρμα Συμμετοχής – Εκδρομή Ξυλόκαστρο 13-06-2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ)
ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ)