ΠΟΛΙΤΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Σχολή μας (εφεξής «η ΣΧΟΛΗ» ή «εμείς») λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία της Ιδιωτικότητας των χρηστών της ιστοσελίδας της (εφεξής αναφερόμενοι ως «εσείς») και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρκή συμμόρφωση της με το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Πολιτική έχει ως σκοπό να περιγράψει το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, όταν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα, τη νομική βάση επεξεργασίας, καθώς και τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα αυτών των δεδομένων, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις διαφάνειας και ενημέρωσης που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (εφεξής αναφερόμενος ως «ΓΚΠΔ») και ο ελληνικός Νόμος 4624/2019.
Η ΣΧΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κα να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους σε εσάς, είτε μέσω e-mail, είτε με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η ΣΧΟΛΗ κρίνει πρόσφορο.
Η παρούσα Πολιτική πρέπει να διαβάζεται μαζί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, οι οποίοι διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Μπορείτε να διαβάσετε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας στο https://www.olympiacosglyfadas.gr/oroi-xrisis/.

2. Δεδομένα που συλλέγονται
A. Κατά την απλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας:
H ΣΧΟΛΗ συλλέγει αυτόματα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας («log data»). Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως την Διεύθυνση IP που χρησιμοποιήσατε προκειμένου να συνδέσετε την συσκευή σας με το internet, το πρόγραμμα περιήγησης και την έκδοση του, το URL, τις σελίδες που επισκεφθήκατε, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αναζητήσατε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτές τις σελίδες και άλλες στατιστικές πληροφορίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies της ΣΧΟΛΗΣ στο https://www.olympiacosglyfadas.gr/cookies/.

B. Κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας επικοινωνίας:
Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, η ΣΧΟΛΗ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνονται από εσάς τους ίδιους και τα οποία περιλαμβάνουν:
• Το Όνομά σας
• Το Επώνυμο σας
• Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας/το e-mail σας
• Το σχόλιο/μήνυμα που εσείς οι ίδιοι κοινοποιείτε σε εμάς
Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να απαντήσουμε στο σχόλιο/μήνυμά σας.
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας επικοινωνίας επεξεργάζονται από την ΣΧΟΛΗ μέχρι να απαντήσουμε οριστικά στο σχόλιο/μήνυμά σας και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας, μόνο για λόγους που ανάγονται στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών αξιώσεων της ΣΧΟΛΗΣ.

Γ. Κατά την εγγραφή στο newsletter:
Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να αποστείλουμε το ενημερωτικό δελτίο σε εσάς και συγκεκριμένα:
• Το Όνομά σας
• Το Επώνυμο σας
• Τον Αριθμό κινητού σας τηλεφώνου
• Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας/το e-mail σας
Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο θα πρέπει να είστε άνω των 15 ετών, γεγονός το οποίο θα σας ζητηθεί να βεβαιώσετε κατά την εγγραφή σας.
Η εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να διαγραφείτε από ένα ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) οποιαδήποτε στιγμή μέσω του συνδέσμου που βρίσκεται στο τέλος του ενημερωτικού υλικού ή με αποστολή στο παρακάτω e-mail: info@olympiacosglyfadas.gr.
Χρησιμοποιούμε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα νέα του Συλλόγου και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με διαγωνισμούς, εισιτήρια και διάφορες δράσεις ή/και εκδηλώσεις ή/και προσφορές νέων προϊόντων και υπηρεσιών δικών μας ή/και των επίσημων χορηγών και συνεργατών μας, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.
Η ΣΧΟΛΗ λαμβάνει τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα από εσάς τους ίδιους με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά μας δελτία (newsletter) και μόνο εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας.

Δ. Κατά τη χρήση κοινωνικών προσθηκών (social plug–in)
Η ιστοσελίδα της ΣΧΟΛΗΣ χρησιμοποιεί κοινωνικές προσθήκες των κοινωνικών δικτύων Facebook, Youtube, Instagram, οι οποίες επισημαίνονται με το αντίστοιχο σύμβολο.
Όταν πατάτε αυτό το σύμβολο, ο περιηγητής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές των ανωτέρω κοινωνικών δικτύων. Το περιεχόμενο της προσθήκης μεταδίδεται απευθείας από το κοινωνικό δίκτυο στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα. Με την ενσωμάτωση του plug-in, το κοινωνικό δίκτυο λαμβάνει τις πληροφορίες που έχει πρόσβαση ο περιηγητής σας στην αντίστοιχη σελίδα της ιστοσελίδας μας, ακόμη και αν δεν έχετε λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε αυτό. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης IP/«IP Address») μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας σε ένα διακομιστή του κοινωνικού δικτύου που ενδεχομένως βρίσκεται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και αποθηκεύονται εκεί.
Εάν είστε συνδεδεμένοι στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, τότε ενεργοποιώντας το plug- in, θα συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας απευθείας από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο. Εάν χρησιμοποιείτε το κοινωνικό δίκτυο, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί “Μου αρέσει” στο Facebook ή αν γράφετε κάποιο σχόλιο στο Instagram, αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται επίσης σε ένα διακομιστή του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου και αποθηκεύονται εκεί. Αυτές οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στο κοινωνικό δίκτυο και θα είναι ορατές στις επαφές σας εκεί. Το κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για διαφημίσεις, έρευνα αγοράς και για το σχεδιασμό των ιστοσελίδων του σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών. Εάν δεν επιθυμείτε το κοινωνικό δίκτυο να συλλέγει τα δεδομένα σας και να το συσχετίζει με το προφίλ σας κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από αυτό προτού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
Για πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την εμβέλεια της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους από το κοινωνικό δίκτυο, καθώς και τα δικαιώματα σας και τις επιλογές απενεργοποίησης για την προστασία του προσωπικού σας απορρήτου, σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις αντίστοιχες Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των κοινωνικών δικτύων και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ανάλογα με τις απαιτήσεις στο προσωπικό λογαριασμό σας.

3. Σκοποί Επεξεργασίας
Η ΣΧΟΛΗ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς:
• για να σας παρέχει πληροφορίες ύστερα από αίτημά σας.
• για να σας αποστείλει ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα νέα της και να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις, προσφορές νέων υπηρεσιών της, εφόσον έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας.
• για να εξατομικεύσει και να βελτιώσει την εμπειρία σας στις ψηφιακές της πλατφόρμες.
• για τον έλεγχο, τη βελτίωση των υπηρεσιών της στις προτιμήσεις και τις επιλογές σας.
• για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών της αξιώσεων.
• για τη συμμόρφωση της με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η ΣΧΟΛΗ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

4. Νομική Βάση
Η ΣΧΟΛΗ επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα και για την κάθε μία επεξεργασία που εκτελεί, υφίσταται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:
(α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ΣΧΟΛΗΣ.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ, η ΣΧΟΛΗ μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΣΧΟΛΗ, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
Εν προκειμένω, η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών της αξιώσεων της ΣΧΟΛΗΣ, συνιστά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει η ΣΧΟΛΗ, ώστε να επιτελούνται με επιτυχία οι σκοποί της.
(β) Μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η ΣΧΟΛΗ ενδέχεται εφόσον εξασφαλίσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας με θετική ενέργεια (opt-in) να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας αποστείλει ενημερωτικό ή προωθητικό υλικό αναφορικά με δράσεις ή διάφορες εκδηλώσεις της, καθώς και για παροχές ή και προωθητικές ενέργειες δικές της, που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν και εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας.
(γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΣΧΟΛΗΣ με τις έννομες υποχρεώσεις της
Η ΣΧΟΛΗ έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με διάφορες υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ, η ΣΧΟΛΗ μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία «είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της με έννομη υποχρέωσή της».

5. Χρονικό διάστημα διατήρησης
Η ΣΧΟΛΗ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στις προηγούμενες Ενότητες ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο ή για την υπεράσπιση της ΣΧΟΛΗ έναντι πιθανών δικαστικών ενεργειών για την επιδίωξη απαιτήσεων. Εφόσον ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συνελέγησαν τα προσωπικά δεδομένα και αναφέρεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και αφού παρέλθει η περίοδος διατήρησης, η ΣΧΟΛΗ τα διαγράφει.

6. Ασφάλεια Πληροφοριών
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΣΧΟΛΗ διενεργείται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της ΣΧΟΛΗΣ, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η ΣΧΟΛΗ χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων.
Παρά το γεγονός ότι η ΣΧΟΛΗ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών σας δεδομένων, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλής. Ως εκ τούτου, η ΣΧΟΛΗ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά τους όταν μεταδίδονται μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, επομένως οποιαδήποτε διαβίβαση τέτοιου τύπου γίνεται με ευθύνη του αποστολέα.

7. Διαβιβάσεις σε Τρίτους
Η ΣΧΟΛΗ δεν προβαίνει με κανένα τρόπο στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας της έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.
H ΣΧΟΛΗ ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι εκτελούν για λογαριασμό της ΣΧΟΛΗΣ διάφορες λειτουργίες, (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του χώρου και της ασφάλισης), αλλά και παρόχους τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβούλους Πληροφορικής.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς παρόχους διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.
Περαιτέρω η ΣΧΟΛΗ ενδέχεται να διαβιβάσει τα στοιχεία σας στο πλαίσιο των κανονιστικών της υποχρεώσεων σε:
• Φορολογικές, Ελεγκτικές και άλλες Δημόσιες Αρχές, όταν θεωρούμε με καλή πίστη ότι ο Νόμος ή άλλη κανονιστική πράξη μας υποχρεώνει να παρέχουμε πρόσβαση ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά.
• Αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή διοικητικές αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται από το Nόμο ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκτελεστή πράξη ή εντολή.
Τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλ. εκτός κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας, Ισλανδία, και το Λιχτενστάιν) θα γίνεται μόνο σε συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία των δεδομένων και μόνο όταν παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.
Επιπλέον, η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (link) προς άλλες ιστοσελίδες που δεν λειτουργούν από εμάς. Αν κάνετε κλικ (click) σε ένα σύνδεσμο (link) τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και τις Πολιτικές Απορρήτου όλων των ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους που επισκέπτεστε. Η ΣΧΟΛΗ δεν έχει κανένα έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων/δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών.

8. Αποθήκευση
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται εντός χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός της ΕΕ / ΕΟΧ).
Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θεωρούνται ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ΣΧΟΛΗ μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οφείλει νομίμως να σας κοινοποιήσει τους σκοπούς αυτής της μεταφοράς, καθώς και να παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που διαβιβάζονται.

9. Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων
Μια από τις βασικές αρχές του ΓΚΠΔ είναι η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχετε ένα σύνολο δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΣΧΟΛΗ. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα:
• Ενημέρωσης, Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής. Μπορείτε να αιτηθείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που η ΣΧΟΛΗ τηρεί για εσάς και να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών αυτών. Ενδεχομένως, να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες, προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, ωστόσο εφόσον σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς, η παροχή αυτή θα γίνεται χωρίς κάποια οικονομική σας επιβάρυνση, εκτός εάν το αίτημά σας είναι «προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό». Εάν αιτηθείτε περαιτέρω αντίγραφα των πληροφοριών αυτών από εμάς μπορεί να σας επιβαρύνουμε με ένα εύλογο διοικητικό κόστος. Εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας, σε περίπτωση τέτοιας άρνησης, θα σας ενημερώνουμε για τους συγκεκριμένους λόγους της εν λόγω άρνησης.
• Εναντίωσης. Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικά σας δεδομένων, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εννόμου συμφέροντος της ΣΧΟΛΗ. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της, η ΣΧΟΛΗ θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας, και θα παύει τη συγκεκριμένη επεξεργασία, εκτός εάν η ΣΧΟΛΗ μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΣΧΟΛΗ.
• Περιορισμού της Επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας, αλλά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με τη συγκατάθεση σας, ή η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη, είτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της ΣΧΟΛΗ, είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Διατηρούμε καταλόγους με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για να βεβαιωθούμε ότι ο περιορισμός θα γίνει σεβαστός στο μέλλον.
• Φορητότητάς: Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εναλλακτικά μπορούμε να αποστείλουμε και απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει για (α) δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), (β) για προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς (γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.
• Καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές: Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους ακόλουθους τρόπους: (α) Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, (β) Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, (γ) Fax: +30-210 6475628, (δ) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.
• Ανάκλησης της συγκατάθεσής. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η ΣΧΟΛΗ θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υφίσταται εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε.

10. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η ΣΧΟΛΗ ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι τα εξής:
Ονοματεπώνυμο: Θεόφιλος Καραφωτιάς
Τηλέφωνο: (+30) 6909305323
E-mail: info@olympiacosglyfadas.gr
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Ορισμοί
«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ( “ΓΚΠΔ”)» – κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μάϊου 2018, και κάθε αναφορά σε αυτών θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.
«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: είναι προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την φυσική και πνευματική υγεία, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, και πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Λόγω της φύσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με το νόμο.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.