Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης

Αγαπητοί γονείς.
Με το παρόν ερωτηματολόγιο, θα θέλαμε να συγκεντρώσουμε το επίπεδο ικανοποίησης σας καθώς και τα σχόλια σας ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωση των υπηρεσιών μας.
Στόχος της σχολής μας είναι η βελτίωση των παιδιών μας σε αθλητικό και κοινωνικό επίπεδο και η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.
Σημειώνουμε ότι κανένα από τα παρακάτω πεδία δεν είναι υποχρεωτικό.