ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2023-2024

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 18:00 ΑΠΕΡΓΗΣ
ΤΡΙΤΗ 17:00 - 18:00
ΠΕΜΠΤΗ 17:00 - 18:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00 - 19:00 ΑΠΕΡΓΗΣ
ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:00
ΠΕΜΠΤΗ 18:00 - 19:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 18:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΤΡΙΤΗ 17:00 - 18:00
ΠΕΜΠΤΗ 17:00 - 18:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00 - 19:00 ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 - 19:00
ΠΕΜΠΤΗ 18:00 - 19:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00 - 19:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:00
ΠΕΜΠΤΗ 18:00 - 19:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 18:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΤΡΙΤΗ 17:00 - 18:00
ΠΕΜΠΤΗ 17:00 - 18:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00 - 19:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:00
ΠΕΜΠΤΗ 18:00 - 19:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00 - 20:00 ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 - 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00 - 20:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΤΡΙΤΗ 19:00 - 20:00 ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19:00 - 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 - 19:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΤΡΙΤΗ 19:00 - 20:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19:00 - 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00 - 20:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00 - 20:00 ΑΠΕΡΓΗΣ
ΤΡΙΤΗ 19:00 - 20:00
ΠΕΜΠΤΗ 19:00 - 20:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00 - 21:00 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 - 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00 - 20:00
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00 - 21:15 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 - 21:15
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:00 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19:00 - 20:00